Nadokenní roleta MONO - roleta s boxem otočeným do interiéru

Systém nadokenní rolety je určen pro zabudování předokenních rolet vcelku s oknem, s krycím boxem viditelným nebo zapuštěným do konstrukce pod fasádní systém.
Roletový box je zateplen polystyrenovou vložkou a je opatřen revizním víkem. Nadokenní rolety jsou vhodné pro novostavby a rekonstrukce.
Tento typ venkovní rolety je vhodný pro novostavby i rekonstrukce. Krycí PVC box se umísťuje nad okno a je otočený do interiéru. Vodící lišty, ve kterých se spouští lamela, jsou namontovány z vnější strany přímo na rám okna pomocí speciálních šroubů. Díky adaptačnímu profilu se box přizpůsobí jakémukoliv okennímu rámu. Ochrana proti nadzvednutí pancíře je řešena pružinami, které drží lamely v jedné rovině.

Snadný přístup z interiéru

Roletový box je umístěný směrem do místnosti, odkud je do něj v případě montáže nebo revize v budově s problematickým přístupem zvenčí snadný přístup.

Montáž současně s oknem

Montáž oken i rolety je řešena v jednom kroku, čímž ušetříte čas i peníze.

Dostatek světla

Velkou předností této stínicí techniky je umístění roletového boxu nad okno. Tímto způsobem je zajištěn dostatečný přístup světla zvenčí do interiéru.